Fio­ren pit­kä­mie­kan perus­teet -semi­naa­ri jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 28.11.2020 klo 11-15. Semi­naa­ri sisäl­tää pit­kä­mie­kan tur­val­li­sen har­ras­ta­mi­sen perus­teet, ja sen jäl­keen voi osal­lis­tua fio­re­tun­neil­le. Jos tree­nit ovat jää­neet välis­tä, tän­ne voi tul­la myös kertaamaan.

Ilmoit­tau­tu­mi­set etu­kä­teen säh­kö­pos­til­la info@miekkakoulu.fi. Osal­lis­tu­ja­mää­rä on rajattu.

Semi­naa­rin hin­ta 20€ (ilmai­nen seu­ran jäsen­mak­sun vuo­del­le 2020 maksaneille).