Here we’ll let you know about upcoming seminars and events.

Pitkänmiekan seminaari

Fio­ren pit­kä­mie­kan perus­teet -semi­naa­ri jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 28.11.2020 klo 11-15. Semi­naa­ri sisäl­tää pit­kä­mie­kan tur­val­li­sen har­ras­ta­mi­sen perus­teet, ja sen jäl­keen voi osal­lis­tua fio­re­tun­neil­le. Jos tree­nit ovat jää­neet välis­tä, tän­ne voi tul­la myös kertaamaan.…

lue lisää

COVID-19

Val­lit­se­va COVID-19 tilan­ne vai­kut­tai­si hie­man hel­pot­ta­van ja tämän joh­dos­ta tulem­me käyn­nis­tä­mään ohja­tut har­joi­tuk­set 3.5.2021 alkaen. Har­joi­tuk­set jär­jes­te­tään aina sään sal­lies­sa ulko­na salin vie­res­sä. Jos sää ei mah­dol­lis­ta ulko­na tree­naa­mis­ta, harjoitukset…

lue lisää