Here we’ll let you know about upcoming seminars and events.

COVID-19

COVID - 19 Tie­dok­sian­to Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos ja Suo­men Hal­li­tus on lie­ven­tä­nyt  ohjeis­tus­taan liit­tyen COVID-19 pan­de­mi­aan. Perus­tuen tähän lausun­toon, Suo­men hal­li­tuk­sen kan­ta ei-vält­tä­mät­tö­män toi­min­nan kes­key­tyk­ses­tä on muut­tu­nut sii­nä mää­rin, että…

lue lisää

Broadsword Seminaari 7.3.

Lau­an­tai­na 7.3 klo 11-14:30  pide­tään Jako­mäen salil­la Broadsword semi­naa­ri. Opet­ta­ja Ilpo Luh­ta­la. Osal­lis­tu­mi­nen har­joi­tus­mak­sun mak­sa­neil­le jäse­nil­le ilmais­ta. Muil­le 20€ Läh­de­teok­si­na: Para­doxes of Defence, Geor­ge Sil­ver 1599 The true fight of Geor­ge Sil­ver,…

lue lisää