Here we’ll let you know about upcoming seminars and events.

Pitkänmiekan seminaari

Fio­ren pit­kä­mie­kan perus­teet -semi­naa­ri jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 28.11.2020 klo 11-15. Semi­naa­ri sisäl­tää pit­kä­mie­kan tur­val­li­sen har­ras­ta­mi­sen perus­teet, ja sen jäl­keen voi osal­lis­tua fio­re­tun­neil­le. Jos tree­nit ovat jää­neet välis­tä, tän­ne voi tul­la myös kertaamaan.…

lue lisää

COVID-19

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to on tar­ken­ta­nut ohjeis­tus­taan liit­tyen COVID-19 epi­de­mi­aan. Perus­tuen tähän lausun­toon, Suo­men Hal­li­tus suo­sit­te­li ei-vält­tä­mät­tö­män toi­min­nan vähen­tä­mis­tä. Lähi­kon­tak­te­ja tuli­si vält­tää har­ras­te­toi­min­nas­sa ja muul­la vapaa-ajal­la. Harjoittamamme…

lue lisää