Opettajat

Tero Alanko

Tero on har­joit­ta­nut his­to­rial­lis­ta miek­kai­lua vuo­des­ta 2001 läh­tien. Ennen ryh­ty­mis­tään miek­kai­li­jak­si hän kamp­pai­li itä­mais­ten lajien paris­sa. Hän opet­taa yhdis­tyk­ses­sä Fio­ren jär­jes­tel­män lisäk­si sape­lia. Tero on täl­lä het­kel­lä SHMS hal­li­tuk­sen varapuheenjohtaja.

Matti Lepomäki

Mat­ti on opis­kel­lut his­to­rial­lis­ta miek­kai­lua vuo­des­ta 2007 läh­tien. Hän opet­taa Fio­ren jär­jes­tel­mää, pai­not­tuen tika­riin ja pai­niin. Mat­ti on täl­lä het­kel­lä SHMS hal­li­tuk­sen puheenjohtaja.

 

 

Henry Vilhunen

Hen­ry “Hert­tua” Vil­hu­nen on salin renes­sans­si­mies, sil­lä moni­nai­set ovat hänen tai­ton­sa. Hän rakas­taa rapii­ria, mut­ta opet­taa myös Fio­ren järjestelmää.

 

Jan Kukkamäki

Rita­ri, vain vail­la tit­te­liä. Jan on toi­mi­nut yhdis­tyk­ses­sä ja har­joit­ta­nut his­to­rial­li­sia ase­tai­to­ja yhdek­sän­vuo­ti­aas­ta saak­ka. Hän opet­taa pää­asias­sa Fio­ren järjestelmää.

Mikko Mustajärvi

Mik­ko on har­joi­tel­lut jo kak­si vuo­si­kym­men­tä mitä eri­lai­sim­pien asei­den ja tais­te­lu­ta­po­jen paris­sa. His­to­rial­li­sen miek­kai­lun pii­riin hän siir­tyi vuon­na 2015. Hän joh­taa yhdis­tyk­ses­sä I.33-harjoittelua.

Janne högdahl

Tai­do­kas miek­kai­li­ja ja her­ras­mies. Jan­ne on opis­kel­lut ja opet­ta­nut ita­lias­ta rapii­ria vuo­si­kym­me­nen, ja hän jakaa rapii­rin ope­tus­vas­tuun Hen­ry Vil­husen kanssa.

Ville Henell

Har­joi­tuk­sen karai­se­ma miek­ka- ja her­ras­mies. Vil­le on har­joi­tel­lut eri­lais­ten asei­den paris­sa jo kol­mat­ta vuo­si­kym­men­tä. Hän joh­taa Fio­re- ja I.33-tunteja, pai­not­tuen eri­tyi­ses­ti Fio­res­sa pans­sa­roi­tui­hin tekniikoihin.

Ilpo Luhtala

Her­ras­mies ja usean jär­jes­tel­män tai­ta­ja. Ilpo on yksi alku­pe­räi­sis­tä SHMS Ry:n perus­ta­jis­ta. Hän opet­taa yhdis­tyk­ses­sä Fio­ren jär­jes­tel­män lisäk­si sape­lia, ja toi­si­naan sape­lin tilal­la Sil­ve­rin miekkailua.