Keskiviikkoisin 18.00-19.30

Hin­ta: Ilmai­nen har­joi­tus­mak­su­ja mak­sa­vil­le jäsenille

Pää­opet­ta­ja: Hen­ry Vilhunen

Rapie­ris­ta ei jär­jes­te­tä  alkeis­kurs­sia 2020 syk­syl­lä. Jos olet kiin­nos­tu­nut kokei­le­maan Rapie­ria syk­syl­lä 2020, ilmoi­ta asias­ta info@miekkakoulu.fi ja kat­so­taan pää­opet­ta­jam­me kans­sa miten induk­tio kurs­sil­le on paras suorittaa.

Rapie­rim­me perus­tuu Ricar­do Capo­fer­ro, 1610 Gran­de Simulacra:an.

Tar­vit­set vain sisä­lii­kun­ta­va­rus­teet. Har­joi­tusa­sum­me on val­koi­nent-pai­ta, mus­tat sisä­lii­kun­ta­housut ja sisä­pe­li­ken­gät. Poik­keuk­sel­li­ses­ti lisä­va­rus­tee­na on omat hans­kat. Työ-, puu­tar­ha- tai ihan vain perushansikas. 

Oppi­lail­le annet­taan poik­keus­o­lois­sa nimik­ko­mas­ki. Muut varus­teet on saa­ta­vil­le koululta.

Kiin­nos­tuit­ko? Ota yhteyt­tä info@miekkakoulu.fi